Toode on lisatud ostukorvi
Edasi tellimuse vormistamisega
Jätka ostlemist
content banner

eBike.ee - Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus
1.1 Müügitingimused kehtivad Ebike.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Ringomer OÜ (edaspidi veebipood Ebike.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Ebike.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
1.3 Veebipood Ebike.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Ebike.ee.
2. Hinnainfo
2.1 Kõik veebipoes Ebike.ee toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.
2.2 Ostudele võib lisanduda transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile. Transpordi hind sisaldab käibemaksu.
2.3 Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni.
2.4 Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Ebike.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
2.5 Veebipood Ebike.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Ebike.ee.
3. Müügilepingu jõustumine
3.1 Kauba müügilepinguga kohustub veebipood Ebike.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood Ebike.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood Ebike.ee’le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
3.2 Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 10 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
3.3 Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist veebipoe Ebike.ee pangakontole.
4. Kohaletoimetamine
4.1 Toodete tarnekulud sõltuvad toodete kogusest, mõõtudest, tarne asukohast ja kohaletoimetamise viisist. Üle 50-eurose (kaasaarvatud) ostu puhul on kohaletoimetamine Tarbijale tasuta.
4.2 Kohaletoimetamise kulu ei lisandu, kui Tarbija tuleb kaubale ise järgi aadressil Kadaka tee 185, Tallinn.
4.3 Kauba toimetamisel Eesti Vabariigist teistesse riikidesse sõltub transpordikulu sihtkohariigist, kauba kaalust ja suurusest. Transpordikulu täpsustatakse igakordsel tellimusel Tarbijaga e-posti teel.
4.4 Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood Ebike.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
4.5 E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest veebipoe Ebike.ee pangakontole.
4.6 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
4.7 Veebipood Ebike.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Ebike.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.
5. Tagastamisõigus
5.1 Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Taganemisõiguse kasutamiseks ja kauba tagastamiseks tuleb Tarbijal saata vastav avaldus hiljemalt 14 päeva jooksul peale kauba kättesaamist e-posti aadressile info@ringomer.ee
5.2 Tagastatav kaup peab olema avamata, kasutamata ning originaalsiltidega ja müügipakendis.
5.3 Kui toode on ostetud kampaania korras ning koosneb mitmest tootest, siis tuleb tagastada kogu komplekt (st kõik tooted).
5.4 Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
5.5 Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
5.6 Kauba tagastamise kulu kannab täies ulatuses Tarbija.
5.7 Tarbija ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood Ebike.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema.
5.8 Veebipood Ebike.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik Tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, välja arvatud Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud.
5.9 Raha kantakse tagasi samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Ebike.ee arvelduskontole.
6. Vääramatu jõud
6.1 Veebipood Ebike.ee ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Ebike.ee ei saanud mõjutada või ette näha.
7. Isikuandmete töötlemine
7.1 Isikuandmete vastutav töötleja on Ringomer OÜ (veebipood Ebike.ee), registrikood 10556744, aadress Kadaka tee 185, Tallinn, 12618, e-mail: info@ringomer.ee .
7.2  Veebipood Ebike.ee töötleb Tarbija isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.
7.3 Veebipood Ebike.ee töötleb ja edastab logistikapartneritele Tarbija isikuandmeid ainult tellitud kauba kätte toimetamiseks.
7.4 Me ei müü ega avalikusta Tarbija andmeid kolmandale osapoolele ilma Teie eelneva nõusolekuta või seaduses sätestatud juhtudel.
7.5 Veebipood Ebike.ee töötleb Tarbija: ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit ja e-maili.
7.6 Veebipood Ebike.ee saadab tellimuse teinud Tarbijale e-mailile teavitusi, mis on seotud tellimuste kohaletoimetamise või muu tellimusi puudutava informatsiooni vahetamisega.
7.7 Kui Tarbija on avaldanud soovi saada veebipood Ebike.ee uudiskirju, siis on Tarbijal alati õigus neist loobuda.
7.8 Tarbijal on õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist või kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti.
7.9 Kõiki isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Tarbijal õigus saata veebipoele Ebike.ee e-mail: info@ringomer.ee .
8. Pretensioonide esitamise kord
8.1 Veebipood Ebike.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
8.2 Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
8.3 Tarbijal on õigus müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel pöörduda veebipood Ebike.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tastuti.
8.4 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-mailile info@ringomer.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
8.5 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
8.6 Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt Ebike.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel Ebike.ee ei ole võimalik kaupa asendada.
9. Muud tingimused
9.1 Veebipoes Kaupade juures kuvatud piltidel on illustreeriv tähendus. Tarbijal ei ole õigust Kaupa tagastada seetõttu, et veebipoes toodud Kauba pakendi foto ei vasta täpselt kättetoimetatud Kauba pakendile, kui muus osas vastab Kaup tellimusele ning on nime, koguse ja omaduste osas vastavuses Kauba juures kuvatud infoga.
9.2 Kõik Ebike.ee veebilehel toodud Kauba kirjeldused, fotod ning muud andmed on autoriõigusega kaitstud ning nende kopeerimine või muul moel kasutamine ilma veebipoe omaniku nõusolekuta on keelatud.
E-maili aadress:
Parool:
Ees -ja perekonnanimi:
E-maili aadress:
Parool:
Korda parooli:
Ees -ja perekonnanimi:
E-maili aadress:
Firma nimi
Registrinumber
Aadress
Telefon
Parool:
Korda parooli: